Sådan sikrer I en god begravelse

Når man skal afholde en begravelse, er det for at binde sløjfe om et forhåbentligt langt og vellevet liv. Ansvaret for at planlægge en smuk ceremoni tilfalder naturligvis de mennesker, der har stået tættest på den afdøde. Men desværre er det også netop de mennesker, som har været allermest nær den nu hedengangne, som er ramt hårdest af dødsfaldet. For selv hvis det var den rette tid at personen gik bort på, så vil man så tilbage med sorgen. Derfor kan det være en god idé at få en hjælper ind over i form af en bedemand. Du kan finde en bedemand her.

Bedemanden hjælper med at planlægge og koordinere

Det er helt almindelig skik, at man kontakter en bedemand, som skal hjælpe med at arrangere begravelsen. Det betyder nemlig ikke, at begravelsen ikke bliver på jeres vilkår og i den afdødes ånd, men blot at de praktiske aspekter bliver klaret til punkt og prikke, så familien netop kan fokusere på en smuk og personliggjort ceremoni.

På den måde kan bedemanden f.eks. hjælpe med at vise forslag til kisten, gravstenen, blomsterkranse og meget mere, hvorefter familien har det sidste ord og vælger den helt rette for dem. Bedemanden hjælper så med at stenhuggeren klarer opgaven eller at kisten osv. er klar. Bedemanden har dog også andre og mere specifikke opgaver. F.eks. skal den afdøde jo transporteres i kisten, ligesom den afdøde skal iklædes sit eget tøj og gøres parat til begravelsesceremonien.

Ceremonien er på familiens vilkår

Når det kommer til det, der skal foregå i kirken, kan bedemanden naturligvis også vejlede, og være den part, som arrangerer samtalen med præsten. Men det bliver op til familien og præsten at aftale, hvilke salmer og sange, som skal i brug, ligesom familien taler med præsten om den afdøde, fordi præsten skal holde en mindetale for den afdøde som et led af begravelsesritualet. På den måde bliver der taget hånd om alle aspekter.